โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2566

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2566

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2566 ระหว

คณะดูงานจากโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ และ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

คณะดูงานจากโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ และ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

วันที่ 16-17 มีนาคม 2564 ห้องสมุดฯ ท้องฟ

คณะดูงานจากโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอุดรธานี

คณะดูงานจากโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 มกราคม 2564 ห้องสมุดประชาชน แล