ในการยืมหนังสือต่อเนื่อง ผ่านระบบเครือข่าย จำเป็นต้องใช้ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ในการใช้งาน

หากเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำเคาเตอร์ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

*เงื่อนไขการยืมต่อเนื่อง

  1. ไม่สามารถยืมต่อได้ ติดต่อกันสองครั้งและยืมต่อได้รายการละ 1 ครั้งเท่านั้น และรายการนั้นต้องไม่เกินกำหนดส่ง
  2. จะสามารถยืมต่อได้อีกครั้งจะต้องนำหนังสือมาคืนที่ห้องสมุดก่อน
  3. ในกรณีที่หนังสือที่จะยืมต่อมี การจอง ต้องให้สิทธิ การจอง ก่อน

*ขั้นตอนการใช้งาน การยืมหนังสือต่อเนื่อง

1. เข้าเว็บไซต์ http://learning.udoncity.go.th:8080 แล้วคลิกที่ Login มุมขวา

2.หน้า Login ใส่ User และ password จากนั้นกด Login (ไม่มีรหัสผ่านติดต่อเจ้าหน้าที่)

3. จากนั้นก็เข้าสู่ระบบสืบค้น (Opac) จากนั้นคลิกในส่วนของเมนู Current Loan จะมี (1) คือจำนวนหนังสือที่เราได้ยืมปัจจุบันมีทั้งหมด 1 รายการ

4. จะแสดงรายการหนังสือที่เรายืมทั้งหมดมี 1 รายการ ช่อง [Title คือ รายการหนังสือ] , [Date out คือ วันที่ยืม], [Date due คือ วันที่คืน], [Renew คือ ยืมต่อ]

คือ ยืมต่อเฉพาะรายการที่เลือก

คือ ยืมต่อทั้งหมด

ตัวอย่าง : ในรายการนี้ ยืมวันที่ 18 October, 2013 ส่งวันที่ 19 October, 2013 ในการยืมต่อนั้น ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Renew แล้วกดปุ่ม ยืมต่อเฉพาะรายการที่เลือก

5. จะแสดงรายการหนังสือที่ทำการยืมต่อ โดยวันที่ส่งจะเปลี่ยนเป็น 25 October, 2013 คือ นับจากวันที่ยืมต่อไปอีก 7 วัน