หนังสือยอดนิยมเรื่องสุดท้ายของปี ประจำเดือนธันวาคม 66 เป็นหมวด 100 แนวปรัชญา พัฒนาตนเอง เรื่อง “Good vibes,Good life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข” เขียนโดย เว็กซ์ คิงส์

เราจะเรียนรู้วิธีรักตัวเองอย่างแท้จริงได้อย่างไร จะเปลี่ยนอารมณ์ลบไปเป็นด้านบวกได้อย่างไร แล้วการมองหาความสุขที่ยั่งยืนนั้นเป็นไปได้จริงไหม เว็กซ์ คิง อินฟลูเอนเซอร์ จะตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ค้นส่วนใหญ่สงสัย ฝึกฝนการดูแลตัวเอง เอาชนะพลังงานในแง่ลบ และยึดความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้ง แคร์สายตาคน อื่นให้น้อยลง ฝึกฝนให้ตัวเองมีนิสัยเชิงบวก เปลี่ยนมุมมอง เปิดรับโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต และเนื้อหาเป็นโควทที่น่าสนในอื่นๆในเล่ม นำเสนอในภาษาที่อ่านง่าย ย่อยเป็นหัวข้อสั้นๆ มีภาพประกอบและแทรก Quote เป็นแรงบันดาลใจ

ติดตามอ่านหนังสือเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆอีกมากมายได้ที่ ชั้น 2 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
—————
#แนะนำหนังสือยอดนิยม
#ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
#อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครอุดรธานี

แนะนำหนังสือยอดนิยมประจำเดือน ธันวาคม 66 “Good vibes,Good life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข”