เปิดให้บริการ

วันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ปิดทำการทุกวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือตามคำสั่งของเทศบาลนครอุดรธานี

สถานที่ตั้ง

หน้าโรงเรียนเทศบาล ๖ ไลออนส์อุทิศ
ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒ ๒๔๕๙๕๔ ต่อ ๘๑๑