การให้บริการชั้น 1

  • พื้นที่นั่งอ่านกว่า 30 ที่นั่ง บริการหนังสือพิมพ์และวารสารฉบับใหม่
  • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จุดรับสมัครสมาชิกและฝากกระเป๋า ฝากสิ่งของ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
  • ห้องสมุดเด็กมีหนังสือนิทานสำหรับให้ผู้ปกครองยืมกลับบ้านไปอ่านให้บุตรหลานฟัง ณ จุดนี้ยังเป็นมุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำแนะนำระหว่างบรรณารักษ์และผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กที่ห้องสมุดเป็นประจำ เช่น กิจกรรมเล่านิทาน อ่านหนังสือ กิจกรรมวาดรูประบายสี กิจกรรมสอนเด็กปั้นดินน้ำมัน เป็นต้น

การให้บริการชั้น 2

  • บริการยืม-คืน ทรัพยาการสารสนเทศ
  • ชั้นหนังสือจัดเรียงตามหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ ค้นหาหนังสือได้ง่าย
  • บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดฯ ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์สืบค้น ซึ่งมีป้ายที่แนะนำการสืบค้นที่ชัดเจนเข้าใจง่าย และยังมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคอยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลด้วย
  • บริการ lnternet

การให้บริการชั้น 3

  • บริการห้องประชุมกว่า 80 ที่นั่ง