สถานที่ตั้งและการเปิดให้บริการของพิพิธภัณฑ์อุดรธานี

เวลาทำการ

อังคาร – อาทิตย์   08.30 น. – 16.30 น.
ปิดบริการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง

อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4224 5976