ตารางการให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
สามารถติดต่อเพื่อจองรอบเข้าใช้บริการ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 042-245-976
facebook : พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี