ตารางการให้บริการท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี
สามารถติดต่อเพื่อจองรอบเข้าใช้บริการ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 042-245-954 ต่อ 811
facebook : https://www.facebook.com/UDPlanetarium