ท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี มีการจัดแสดงเป็นรอบ โดยแบ่งการแสดงเป็น 2 ส่วน คือ การจำลองดวงดาวบนท้องฟ้า และฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ ซึ่งจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องตามรายการของแต่ละเดือน ดังนี้

  1. ดาราศาสตร์และนักดาราศาสตร์
  2. เอกภพและกาแลกซี่
  3.  ดาวฤกษ์และกลุ่มดาว
  4.  ระบบสุริยะ
  5.  เทคโนโลยีอวกาศ

เปิดให้บริการ วันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ปิดทำการทุกวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามคำสั่งของเทศบาลนครอุดรธานี

ท้องฟ้าจำลองขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการในรอบที่มีจำนวนผู้ใช้บริการ น้อยกว่า 5 คน
ยกเว้น รอบ 11.00 น.

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมท้องฟ้าจำลอง

  • เด็ก 10 บาท ต่อ 1 คน
  • ผู้ใหญ่ 20 บาท ต่อ 1 คน
  • หมู่คณะ 40 คน / รอบ เหมาจ่าย รอบละ ๒๕๐ บาท
  • นักบวช ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาส ไม่เสียค่าธรรมเนียม